Seachtain na Gaeilge

What is Seachtain na Gaeilge?

 

Seachtain na Gaeilge is a non-profit organisation in Ireland which promotes the Irish language during a two-week (1st of March to the 17th) festival held at the beginning of March every year, just before Saint Patrick’s Day on March 17.

During Seachtain na Gaeilge, the Irish language is celebrated around the country and abroad. The main aim of the festival is to promote the language as well as inspire and encourage people to speak or learn Irish, even if it’s just cúpla focal!

Each class in Ireland take part in the celebrations by learning and improving their Gaeilge and taking part in lessons that have been designed to promote the language.

Céard is brí le Seachtain na Gaeilge?

Is eagraíocht neamhbhrabúis í Seachtain na Gaeilge a chuireann an Ghaeilge chun cinn le linn féile a mhaireann ar feadh coicíse (1ú-17ú Márta) ag tús mí an Mhárta gach bliain, díreach roimh Lá Fhéile Pádraig ar an 17ú Márta. 

Bíonn an Ghaeilge á chéiliúradh ar fud na tíre agus thar lear i rith Seachtain na Gaeilge. Is í príomhaidhm na féile ná an teanga a chur chun cinn chomh maith le daoine a spreagadh an Ghaeilge fhoghlaim nó a labhairt, fiú dá labhródh cúpla focal!

Glacann daltaí timpeall na tíre páirt sa chéiliúradh as a bheith ag foghlaim agus ag cur feabhas ar a gcuid Gaeilge agus ag glacadh páirt i gceachtanna a cruthaíodh chun na teanga a chur chun cinn. 

How is Seachtain na Gaeilge celebrated?

 

Festivals and special events take place around Ireland to celebrate Irish. Seachtain na Gaeilge-themed lessons are also taught all over Ireland to encourage young people to speak their native language.

Conradh na Gaeilge is the main organisation involved in organising the festival each year. It promotes the two-week celebration of the Irish language and posts events and opportunities throughout the year. It also provides resources for schools, youth clubs and hosts competitions that anyone can enter!

Conas a dhéantar céiliúradh ar Sheachtain na Gaeilge?

Cuirtear féilte agus ócáidí speisialta ar siúl chun na Gaeilge a chéiliúradh. Lena chois sin, múintear ceachtanna Gaeilge a chuireann béim ar Sheachtain na Gaeilge ar fud na hÉireann chun misneach a thabhairt do dhaoine óga a dteanga dúchais a labhairt. 

Is í Conradh na Gaeilge an phríomh-eagraíocht a bhíonn ról lárnach aici in eagrú na féile gach bliain. Cuireann Conradh na Gaeilge an eachtra seo chun cinn agus téann siad i mbun fógraíochta chun deiseanna agus ócáidí a chur ar na meáin sóisialta i rith na bliana. Cuireann sé acmhainní ar fáil do scoileanna agus clubanna óga freisin agus bíonn comórtais ar siúl acu gur féidir le duine ar bith cur isteach orthu.